Zazemyavane na sgradata

Електростатичното заземяване е електростатично заземяване, което се използва в транспорта и всички видове запалими течности, прахове и газове. Електростатичното заземяване до голяма степен ограничава риска от експлозия или запалване на различни видове горими вещества в края на искрата. Неконтролираният разтвор може да възпламени смес от течност и газ и по този начин експлозия.

Разбира се, възможно е да се елиминира опасността от самозапалване и експлозия. За да бъдат налични, възможните конструкции трябва да имат добро заземяване или контролирано разреждане на статични заряди. Този тип електростатично заземяване ще намали значително риска от експлозия на транспортираните горива. Така простото заземяване се оказва от заземяващия извод и от жицата. Кабели, използвани в заземяването, се отличават с ниско електрическо съпротивление и много силна сила върху механичните повреди. Разбира се, можете да използвате по-сложно заземяване със защитна система, която позволява продуктът да бъде транспортиран или разпределен, но когато заземяването е правилно свързано.Чудите ли се със сигурност кога този модел на заземяване се ръководи? Най-често те се използват при товарене и разтоварване на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви и като доказателство за технологични инсталации. За появата на опасност от експлозия води и смесването и пръскането или изпомпването на различни видове запалими вещества. По време на интерференция в запалими бази се създават електрически заряди чрез контакт или разделяне на частиците. Когато възникне електростатичен заряд и се съхранява в асоциацията на запалими вещества, възниква опасност. Важен принцип на всяка защита срещу електростатичен разряд е такава силна скоба и правилно подбран кабел, даващ възможност за провеждане на електрически заряд към обекта на заземяване.Ключовото нещо е, че изведените в земята терминали и кабели трябва да отговарят на много ограничителни насоки, насочени към възможностите за тестване. В момента най-добрите резултати се постигат чрез съвременните видове заземителни системи.