Zam rsyavane na v zduha kakvo e tova

Всеки ден, също в живота като тези в компанията, сме заобиколени от различни външни вещества, които влияят върху собствената ни съдба и здраве. В допълнение към основните условия като местоположение, температура, влажност на околната среда, ние също сме в действие и с богати изпарения. Въздухът, който дишаме, не е безспорно чист, но до голяма степен прашен, разбира се. Можем да се предпазим от замърсяване с прах, като използваме маски с филтри, но други замърсители се оказват в атмосферата, които често са трудни за откриване. Те включват особено токсични изпарения. Те обикновено могат да бъдат проследени благодарение на инструменти като сензора за токсичен газ, който ще улавя патогенни частици от въздуха и ще споменава тяхното присъствие, като по този начин ни предупреждава за опасност. За съжаление, тази опасност е много вредна поради факта, че някои вещества, когато чадът е без аромат и тяхното присъствие в съдържанието често води до сериозно нараняване или смърт. В допълнение към въглеродния окис, други елементи, откриваеми от сензора, представляват опасност за нас, като доказателство за H2S, който в многобройни концентрации е загадъчен и преминава към незабавна парализа. Следващият токсичен газ е въглеродният диоксид, също толкова зле като споменатия по-рано, и амонякът - газ, който всъщност се появява във въздуха в по-дълга концентрация, която заплашва населението. Сензорите за токсични вещества също могат да открият озон и серен диоксид, което е по-опасно от времето и запомнят въдицата за запълване на голяма площ в близост до земята - ето защо сега, когато успеем, тъй като сме изложени на тези теми, сензорите трябва да бъдат инсталирани на удобно място, така че да мога да се чувствам заплаха и ни информирайте за това. Други токсични газове, от които детекторът може да ни предпази, са корозивен хлор, а също така силно токсичен водороден цианид и лесно разтворим във вода, опасен водороден хлорид. Както е възможно, покрийте, за да инсталирате сензор за токсичен газ.