Usloviya na rabota na vodoprovodchik

Нарушенията на лицето са вид психологическа дегенерация, първите страни на която са дълбоко вкоренени и непрекъснати модели на отношения с околната среда, които правят невъзможно работата в обществото в областта на общоприетите норми. Източникът на всякакъв вид заболяване може да бъде опит, който е бил тестван не само в детството, но и в по-късните нива на живот, страхове или дори липса на основни жизнени нужди.

някои лични характеристики, които са дълбоко вкоренени, които са допълнително преувеличени в система, подобна на тази на здрав човек,липса на способност за адаптиране към нещата - това означава, че добре познатата роля в не съвсем различни въпроси ще продължи по този начин по този начин,всички вградени характеристики се разкриват не само в реда на възприемане на реалността, но и в успеха на мисленето и емоциите по отношение на всеки друг и бъдещите типове. Тя създава същото значение, което се усеща особено при контакти с различни типове, които при жени с нарушения на личността са силно дефектни,Характеристиките на човек с нарушения формират общ модел на друга, различна личност и те не са индивидуално поведение в резултат на хващане в голяма ситуация.

Можете да различавате много видове нарушения на личността, от тези, които се представят за страдание, чрез напълно безвредни, до водещи до опити да се наранят други хора. Ето някои от най-често срещаните видове психични разстройства:

Шизоидна личност - човек, който е личностно разстройство, често има впечатление на изключително студен и безчувствен човек в собствения си свят. При първата среща на този вид на човек се дава значителна дистанция и знания, дори и няколко емпатични. Неговите мисли и са много ексцентрични и / или необичайно оригинални. Емоционалното състояние на шизоидния човек ще бъде отворено и облечено; настоящият служител ще запази подходящ и позитивен стил на обличане, понякога ексцентричен, но той никога няма да следва модата или общоприетия критерий за това, което изглежда. Причините за развитие на този тип нарушения не са известни или не могат да бъдат определени. Някои учени настояват, че те са причинени от прекомерна грижа за родителите в ранна възраст, докато други са точно обратното. Психиатрите изграждат оценката си на срещата на пациента на такива черти като липса или незначително влияние върху удовлетворяването на собственото си удоволствие, емоционалната студенина, липсата на интерес и към похвала и мнение, и към нежелание за промяна на този етап.емоционален стрес - има два вида жени с емоционален стрес: бърз тип и граничен човек. При жени с двата вида дисфункция може да се наблюдава голяма импулсивност, независимо от последствията, бърз взрив от безграничен гняв, хиперактивност или раздразнителност. И двата вида емоционални шокове, обаче, са значителна разлика. Импулсивният човек, защото не се грижи за емоциите и поведението, които обикновено се случват в екстремни форми, допълнително се оплаква от високо психологическо напрежение. Граничната линия, от друга страна, е опасен клон на емоционално изкривяване, защото настроенията на жена, страдаща от това психично разстройство, са толкова силни и бързи, че в повечето случаи те се самоубиват.Страхове - този модел на разстройство на личността е доста лек и ясен за читателите. Това означава, че страдащият човек се страхува. А страхът й може буквално да бъде всяка сфера на действие и да съдържа обекти. В резултат на това се разглеждат въпроси и действия, които се занимават с тревожност при пациенти, което в най-подходящия случай води само до проблеми в социалното действие, в най-ниското и дори до самоубийство или агресия, насочена към индивидите. Има различни видове фобии, като арахнофобия, хомофобия, клаустрофобия или дори педиофобия (страх от кукли, трисидеафобия (страх от 13 и все още педофобия (страх от деца или дори аерофобия (страх от въздуха.зависимост - ние не говорим за различни видове зависимости. Една жена с човешко разстройство на фона на зависимост е просто пристрастена към нов човек. Той не може да се справи без инструкциите на служителите, позволява на чужденците да действат по съответните решения, свързани с поддръжката на пациента.

Правилото е, че човек, който е напълно мъртъв, живее в широк, здрав човек. Ако обаче една част стане тревожно прекалена, всъщност за вашата безопасност ще получите мнението на психиатър.