Sertifikat za zav rshvane na obrazets za obuchenie

Основни предположения на Европейската общност

RepaHeel

Точен отговор на въпроса "какво е CE сертификат?" е свързано с обяснението на основните предположения на Европейския съюз. Представено е, че основата за неговото създаване са три принципа: свободното движение на стоки, глави и капитали. За да приложат горните принципи, държавите-членки на ЕС решиха да разрешат всички бариери пред вътреобщностната търговия и допълнително постигнаха съгласие за обща политика по отношение на партньори извън ЕС. Благодарение на това на пазара на Общността беше създадена зона за обмен, подобна на последната, използвана от една държава. Получихте го, ще посоча единния местен пазар или общия пазар.

Общ местен пазар и въвеждане на материали за закупуване

Една от най-големите трудности, свързани с търговията между държавите, са националните изисквания за характеристиките и безопасността на продуктите. Във всяка страна имаше различни дизайни и количества, които значително се различаваха от другите страни. Производителят, който изискваше да продава своите материали в тези страни, трябваше да отговаря на различни изисквания всеки път. В смисъл на премахване на търговските затруднения беше необходимо да се премахнат тези различия. Стандартите, свързани с покупката на артикули, не могат да бъдат премахнати. Следователно, оптималното решение беше хармонизиране на стандартите в цялата общност, благодарение на което търговският обмен зависеше от едни и същи изисквания.

В началния етап беше направен опит за регулиране на регламентите на ЕС във връзка с даденото качество на продуктите и материалите. От любопитство сложността и отнемащите време процеси бяха освободени от този подход.

Решението беше да се създаде опростено присъединяване към техническото хармонизиране. Определени са съществените изисквания за безопасност за отделните групи продукти, които трябва да бъдат завършени преди пускането на продукта или продукта на Европейския прост пазар.

Предприемачи извън ЕС, които искат да представят материали за закупуване на площад на общността, например от Турция, трябва да направят печалбите си съответстващи на моделите и количествата на ЕС по отношение на качеството. Тяхната отговорност е да покажат този факт.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви основни изисквания трябва да бъдат удовлетворени. Не е задължение да се използват тези основи. Предприемач, че в нова възможност да докаже, че неговият продукт е полезен за движение на пазара на Общността.

CE сертификат - декларация на производителя

Маркировката CE е точно като декларацията на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания на информацията, която се занимава с него.Има страница със символи на декларацията на производителя или упълномощен представител. Той потвърждава, че продуктът е възникнал в съответствие с обичайните изисквания, въведени в информацията за конкретния продукт. Със сигурност след това живеят по една или малко различни директиви.

Общностното право предвижда презумпция за съответствие и минимални изисквания за безопасност за продукт с маркировка „СЕ“.

Сертификатът CE се записва върху резултата под отговорността на страната на производителя или на упълномощен представител. Това се дължи на доказателство, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивата. За да се провери този факт, се провежда процедура за оценка на съответствието, последвана от добра проверка, последвана от декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да варират в зависимост от рисковете, свързани с използването на известни стоки. Колкото по-реална е заплахата от използването на стоките, толкова по-смъртоносни са те, толкова много процедури трябва да се извършат от производителя или упълномощен представител. В някои случаи е необходимо да се изпълнят изискванията на дори десетина стандарти на Общността.