Obsluzhvane na elektronni ustroystva

Обслужването на касови апарати е необходимо не само по време на повреда на оборудването, но и по време на задължителната проверка на касовите апарати, а също и когато създаваме и затваряме бизнес. Според предположението, единственото лице, което в случай на отказ на касов апарат може да се заинтересува да го промени, е обслужващото лице със съответните разрешения. Много често придобиването на разрешения е както следва:

разрешения:- обслужващата компания се обръща към продавача на касови апарати с оглед установяване на сътрудничество и прилагане на договор за дилърство,- след получаване на разрешение от време на време насочва двама души към сертификационно обучение, което завършва с изпит. В реда на обучението сервизният техник придобива квалификация за всички видове фискални устройства, които са известни в колекцията на производителя.- след приключване на тестовете сервизният техник получава личен и снимков документ за самоличност и неговия печат, за да постави печати на фискалния модул. Производителят, от друга страна, въвежда сервизния техник в списъка на хората, които имат право да изграждат гаранционни и следгаранционни ремонти, както и необходими технически прегледи, и допълнително води своите възможности в данъчната служба.

Promagnetin

Trivia:Разрешенията се произвеждат за период от една година и това е резултат от отбелязания тип касов апарат - завършването на курса не дава право на сервизния техник да подобри всички фискални устройства на един производител, а само да се освободи от неизправности в избрани модели.Сервизният техник е длъжен непрекъснато да увеличава знанията си, като започва в продуктовите работилници, той трябва и всяка година да се среща с писмо до производителя за удължаване на срока на валидност на разрешителните.Изискването, залегнало в дилърския договор, е използването от сервизната компания на склада за резервни части, както и контролни и измервателни уреди и оборудване. Освен това услугата отговаря за предоставянето на потребителите на оперативни теми, които идват от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не управлява касови апарати във валутата до последно право, няма услуга, посветена на това и трябва да върне идентификационния номер на производителя. Сервизният техник може да използва касови апарати само ако е служител на предприятие, свързано с производителя чрез дилърско споразумение.