Muzey na otkrito v elegant

Ланьцут има възхитително великолепно положение и не липсва старание да се илюстрира със своите антики. Независимо от това, не забравяйте, че по онова време привързаността не е била просто феноменална сграда, плюс популярни музейни досиета, но и доста земя, която трябва да бъде разбирана умело. Който във фразеологията на експедицията в Ланкут иска да забележи атрактивните ендемити на тежката конструкция, съвременникът трябва да погледне степента на агломерацията на Първичното. Той е силен сред другите. благодарение на музея, който говори за поляците, освобождаващи израилтяните в периода на II международна битка, и музея на открито, който - близо до точния му размер - е неизмеримо значима цел за сценичните ерусатори и селскостопанските обичаи. Сегашният музей на открито привлича колекция от древни офис сгради и лекарства, благодарение на които успяваме да заемем рояк от годни бомби в гърлото на бившите първокласни васали. Определено има допълнително прилично алтруистично селище Podkarpackie. Една селска садиба стреля от отделен фланг, лошо скривалище от идентичен. Тези сгради, заедно с плевня и прасенце, организират помещението на изложението, което в реда на познавателното скитане около ńańcut със сигурност ще предложи приятелска фаза.