Modulna programa r pdf

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули, действащи на базата на тази единна база данни. По отношение на ресурсите на конкретна компания, модулите могат свободно да се комбинират. Програмата работи във фонов режим на мрежите на Microsoft Windows (работа с един потребител и в онлайн класове (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-висока версия.

biostenix sensi oil

Програмата Optima работи изключително на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията е необходимо да се запознаете със следващите изисквания за конфигуриране на мултимедийно оборудване и съдържанието на самостоятелния лиценз. Системата за човешки ресурси е посветена на нестабилните и малки предприятия. Работи перфектно с нови модули като фактуриране, управление и търговия със списанието. Той отива на:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на козметика за публикуване на работни списъци,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, свързани с родителски, родителски отпуск, отпуск по майчинство, втори отпуск от родната служба на детето,- разделяне на плащането на обезщетение в брой и преводи с посочване на съответната банкова сметка,- уреждане на договори с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, приложения към договори,- изготвяне на декларации за ПФРОН и спомагателни разпечатки за ДЕК-II и ДЕК-И-0,- архивиране на форми на човешките ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът „Човешки ресурси и заплати” е допълнителна работа като услуга по кредити и заеми. Той може да бъде интегриран с екипа на Comarch ERP XL, с метода Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на данни в организма на Optima позволява ефективна организация на отдела по човешки ресурси и секретариата. Модулът си сътрудничи със системата Płatnik, която преминава към извършване на сетълмент със социално-осигурителната институция.