Kolposkopiya i period

Може да има риск от експлозия в силата на промишлени предприятия и складове. Такъв риск възниква, когато течността съдържа твърди вещества или твърди вещества, които генерират експлозивни газове или имат експлозивен потенциал, ако са смесени неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато вътрешността е твърде гореща или ако има така наречена електрическа дъга. Понякога и рискът от експлозия се появява, ако искрата удари обекта.

Специални фабрики и производствени предприятия обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога в помещенията липсва мислене, където, като доказателство, бензиностанции, където рискът от експлозии често води хора, които са там - необучени, случайни, падащи от цигарите на земята.Специалната защита срещу експлозия трябва да се разшири не само върху бензиностанциите, но и на летищата, в пречиствателните станции и на местата, където са фиксирани зърнобази. Експлозивната опасност е подобна в корабостроителниците, за които не всички знаем.

Високите места са обхванати от закон, който изисква разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да функционират законно, собствениците и жените, които управляват такива апартаменти, трябва да се покажат, че притежават сертификати, като например стандартни сертификати за изпитване на ЕО, също така и нови.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се организират от Европейския съюз, поради което нормативната уредба се прилага и по наше добро, тъй като ние принадлежим към групата.Всеки собственик на инсталация, изложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада, както и да покаже възможните сценарии на ситуации, в които може да влезе в експлозията.