Kasov aparat eur 500t udobna instruktsiya

Задълженията, които преминават към собственика на касови апарати, не включват само работа, свързана с тяхната покупка и фискализация. Напротив, те казват на първо място по-късния период, в който използваме конкретен касов апарат. Какво тогава отива за затваряне на целите?

Какво ни налага с данъчното законодателство да използваме като касови апарати като собственост?

1. Разписки, разписки.

Важно е даването на разписки. Вече сте чували за работата на убеждаването на клиентите да използват квитанции от продавачи. Къде от подобни събития? Разписката е символ, че дължимият данък на данъчната служба е формулиран в отчетите на търговеца. Няма разписка, можете да приемете, че този данък не е включен. Така че тук трябва да действаме с лекарства, подобни на данъчното и конкурентното нечестност.

2. Ежедневен фискален отчет.

Ежедневният фискален отчет е друго задължение, на което предприемачът е принуден. Е, след като прави всеки ден (но и преди да започне да търгува на следващия ден, предприемачът е длъжен да подготви отчет. Стойността на данъка, който предприемачът трябва да плати на типичната данъчна служба, ще бъде разположена в него. Обикновено? Не забравяйте, че този доклад се иска и в случай на фискален одит.

3. Месечен фискален отчет.

Подобно на успеха на ежедневния отчет, е необходимо да се направи аналогичен месечен отчет. Въпросът е, разбира се, да вземем предвид стойността на целия данък, който трябва да дадем за целия месец. Как да подготвим този доклад? В този смисъл предложението е съвсем просто. Месечният фискален отчет трябва да бъде изготвен до този ден от месеца, който третира.

4. Книга за касови апарати.

Извличането на ползите от касов апарат се създава със задължението за вписване на записи в касата. Важно е тези записи, когато са и пълна книга, да се извършват в апартамент, разположен в естествената близост до касовите апарати. Разбира се, тези записи ще бъдат поискани по време на данъчната проверка, извършена при предприемача от Данъчната служба.

Резюме: & nbsp; Касовите апарати & nbsp; носят много отговорности. Въпреки това, изпълнявайки ги, гарантираме, че играем на всички законно. Следователно ние можем лесно да докажем по време на различни данъчни проверки, произвеждани от данъчната служба.