Kasov aparat 12v

Възможно ли е да се продаде касов апарат? Възможно е, обаче, само когато се проверява и обикновено чрез сервизна компания на даден производител, защото те се интересуват от закупуване на използвани касови апарати.Популярните и използвани касови апарати могат да бъдат намерени в оторизирани точки на даден производител. Касовият апарат също може лесно да се използва за бракуване. И ако механизмите от касовия апарат са в правилното настроение, така че е мощно да го продадете на собствената си компания.

Разпоредбите относно регистрационните регистри всъщност не съдържат недвусмислени регламенти, които се отнасят до процедурите на данъкоплатците с финансови касови апарати в случай на приключване на извършеното от него икономическо изпълнение. Нито едно от действащите разпоредби не забранява на данъкоплатеца да продава използвания касов апарат, който е негова собственост. Подобна позиция е сигурна в индивидуалната роля, записана на 23 август 2012 г., ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, в която директорът на данъчната камара в Бидгошч заяви, че след изтеглянето на касовите апарати от земята и всички посочени формалности нормативната уредба, регулирането на данъчните регистри е в същността на данъкоплатеца. Следователно тя няма никакви пречки пред физическото унищожаване или препродажба на фискалния касов апарат в друга част. В края на краищата, на работното място тя показва, че никой, освен производителят, не се интересува от закупуването на използван касов апарат. Това е последната причина за това, че регистрационният офис е инструмент със специално предназначение, негово съдържание, функциониране и освен това начинът на ползване от данъкоплатеца е ясно записан в нормативните актове, които се държат от кредитните съюзи. Само упълномощени местни производители и образувания, извършващи вътреобщностно придобиване или внос на касови апарати, както е потвърдено от председателя на Централната служба по мерките, че предлаганите от тях гишета изпълняват функциите, регистрирани в чл. 111 ал. 6а и критериите, плюс условията, които те трябва да платят. Така че, ако данъкоплатецът иска да препродаде касовия апарат на друго лице, тогава е препоръчително да се обсъди това решение с професионална касова служба, която ще прецени дали касовият апарат отговаря на изискванията за разрешаване на ДДС и може ли да бъде инсталиран нов фискален модул.