Igri s kasov aparat

В съответствие с разрешението до края на 2014 г. образувание, чиито продажби за работа на физически лица, които не извършват финансови дейности, и фермери с фиксирана ставка, не надвишават 20 000 PLN годишно, не е принудено да регистрира продажби в касови апарати. Как се промениха тези правила? Задължителна ли е касата в заведенията за обществено хранене?

http://naturalisan24.eu NaturalisanNaturalisan - Мярка за подобряване на здравословното състояние на съставките на манастирска рецепта!

От 2015 г. горните разпоредби престават да се използват за лица, които управляват малки барове, помещения с приготвена храна и кабини с „бърза храна“. Принципът на приложимите законови разпоредби не се прилага за субектите, които предоставят услуги, свързани с храните, в стационарни заведения за обществено хранене. Става дума за тези, които предлагат нашите услуги сезонно. Подобно качество има успехът на предприятията, препоръчващи приготвянето на храна за външни получатели.В контакт с промяната в наредбите през 2015 г., днес всички данъкоплатци, ангажирани с услуги за обществено хранене, са абсолютно задължени да използват касовия апарат при продажбата си. В съвременна форма размерът на помещенията няма значение, или има скорошен висок ресторант, или малък бар, независимо дали работи сезонно или през цялата година. Не се определя и размера на постигнатия доход.По време на пътуването не забравяйте, че законодателят е помислил държавата да въведе такива суми в ресторантьорството. Следователно касовият апарат в гастрономическа къща трябваше да бъде сключен най-късно преди 1 март 2015 г. До този ден касата трябваше да съществува вече фискална, програмирана, готова за работа и също да бъде докладвана пред данъчната служба. & nbsp; Касовият апарат трябва да има инсталиран & nbsp; гастрономичен софтуер, с богати ставки на ДДС за артикули в различни категории. & nbsp; & nbsp; & nbsp; Това беше основното условие да се използва с 90% отстъпка за закупуване на касов апарат.

При успеха на предлагането на гастрономически услуги, че до 31 декември 2014 г. данъкоплатецът не е надвишил лимита на оборота (20 000 PLN, той трябваше да въведе касов апарат в проста работа най-късно на 1 март 2015 г. Когато обаче данъкоплатците, извършващи малка гастрономия, надвишават лимита на оборота за прекратяване от касата преди 1 януари 2015 г., но не и през декември само през ноември, фискалната сума трябваше да бъде въведена до 1 февруари 2015 г.Пътуването също заслужава задължението за въвеждане на касови апарати за гастрономически заведения, открити след 1 януари 2015 г. Сега в съвременните райони касата трябва да бъде въведена в двумесечна система, равна на края на месеца, в който е оказана първата помощ за кетъринг.