Fiskalen kasov aparat

Касов апарат не е изненадващо като електронен инструмент, предмет на който е регистрацията на оборота и размера на данъка, който трябва да се плати от продажбите на дребно. Проследяването на приходите чрез касов апарат (фискален по правило е задължително за предприемачи, които продават стоки / услуги за положението на физически лица, които не извършват дейност. Съществува обаче каталог на изключенията от използването на касовия апарат.

http://bg.healthymode.eu/prolesan-pure-efektivni-hapcheta-za-otslabvane/

Това е предимно за данъкоплатците, чийто оборот от изпращането (в съда до физическите лица не надвишаваше сумата от двадесет хиляди злоти през предходната данъчна година. Помощта трябва да бъде фактът, че има определени дейности, които обаче трябва да бъдат записани в касата, без да има място за размера на оборота. Това се отнася главно за доставката на течен газ, части на двигателя, части на ремаркета / полуремаркета, радио / телевизионно оборудване, услуги за пътнически транспорт, транспорт на пътници и багаж, данъчни консултации, правни услуги и много други.Преди да си купите касов апарат, трябва да се уверите, че работата, която правим, изисква да използвате касов апарат. Не изискваме да се разпорежда с него, когато продаваме продукти или повече, предоставяме услуги на фирми или организации, социални и местни власти. Фискалният касов апарат на Краков е едновременно място за продажба и сервиз на фискални устройства. В случай на съмнения квалифицираният персонал ще Ви посъветва и ще обясни правилата относно задължителния касов апарат.

За помощ е фактът, че, например гаражи не желаят да бъдат оборудвани с общите финансови дела, когато предлаганите от тях стоки се държат от тях в колата. Защо? Поради факта, че в конкретния случай само предоставяне на услуга, но не продават продукта. Ако, обаче, да се представи, ние трябва да си купи касов апарат, тя изглежда като ни неловко избор, тъй като пазарът има много модели. При покупка на първо място следва да се обърне внимание на това дали производителят на устройството има решение на министъра на финансите, като се има предвид, че моделът на касов апарат отговаря на условията и техническо законодателство, което е необходимо, за да спечели подкрепа за закупуване на касов апарат.Ако сме си купили касов апарат, все още трябва да мислим за фискализацията му. В рамките на 7 дни от изпълнението на обсъжданата работа ние все още трябва да се срещнем с назначаването й в данъчната служба на подобен печат. Следва да се има предвид, че неправилното записване може да доведе до загуба на стока за освобождаване, загуба на 30% от данъка върху покупките, свързана с продажбата, регистрирана в регистъра, до момента на регистрацията, наказателни санкции.Можете да спечелите помощ при закупуване на касов апарат. Това е 90% от нетната цена (без ДДС, не повече от 700 PLN за всички парични суми, декларирани в началото на регистрацията. Данъкът, изчислен от последната фактура, може да бъде приспаднат.